Usługi informatyczne dla firm

Usługi informatyczne dla firm

     Wraz z początkiem dwudziestego pierwszego wieku świat został zdominowany przez rynek IT. Istnieje na rynku wiele firm specjalizujących się branżą informatyczną. Firmy informatyczne oferują produkty i usługi dla innych firm, ale także dla indywidualnych odbiorców. Zapotrzebowanie na produkty i usługi informatyczne jest niezmiernie wysokie i nadal wzrasta, ponieważ rynek IT jest samonapędzającą się maszyną, która wypełnia coraz więcej aspektów naszego życia. Trudno teraz wyobrazić sobie ręczne pisanie dokumentów, sporządzanie księgowania, czy choćby komunikację bez pośrednictwa Internetu.
Przedsiębiorstwa używają komputerów praktycznie do wszystkiego. Od sporządzania dokumentów, przez komunikację, do księgowania i gromadzenia danych. Jeśli chodzi o funkcjonowanie podmiotów, to firmy informatyczne dostarczają oprogramowanie, które pomaga w zarządzaniu różnymi zasobami przedsiębiorstwa, jak zapasy, finanse, księgowość, produkcja, sprzedaż, czy nawet zasoby ludzkie (kadry i płace). Są to programy ERP, czyli programy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning).

Programy ERP dzielą się na dwa rodzaje: modułowe i zintegrowane. Pierwsze z nich składają się z kilku niezależnych względem siebie aplikacji, ale istnieje możliwość interakcji między nimi w celu jak najefektywniejszego wykorzystania zebranych przez nie danych. Natomiast programy zintegrowane składają się z bazy danych i jednej platformy. Nie zachodzi pomiędzy nimi żadna interakcja, ponieważ wszystkie elementy aplikacji korzystają z tych samych informacji w czasie rzeczywistym, co znacząco skraca czas procesów zachodzących wewnątrz aplikacji.
Firmy informatyczne projektując takie systemy dały możliwość ustalenia poziomu uprawnień dla poszczególnych użytkowników co zwiększa bezpieczeństwo. Istnieje również możliwość wzbogacenia podstawowej wersji o dodatkowe moduły, jak choćby moduł transportu, czy zarządzania projektami. Usługi informatyczne w zakresie funkcjonowania tych programów nie ograniczają się tylko do wypuszczenia danego produktu na rynek. Programy ERP muszą być stale aktualizowane, by były zgodne z prawem, które jak wiadomo, stale się zmienia. System musi znać aktualne stawki podatków, by pomóc w jego rozliczeniu, czy choćby wiedzieć o fakcie, że z podatku dochodowego można rozliczać się w oparciu o swój numer PESEL.
Usługi informatyczne otaczają nas, naszą pracę, ale także nasze życie prywatne. Bez nich niemożliwym byłoby funkcjonowanie w świecie internetowego świata.